25. Sep, 2017

Credit Card To Cash

Pembelian barangan menggunakan credit card adalah menjadi trend pengguna kredit kad masa kini. Selepas pembelian dilakukan, mereka menggunakan kaedah easypayback yang disediakan oleh bank credit card masing-masing ( ansuran bulanan ) 

Barangan Yang telah dimiliki selepas Pembelian DIJUAL semula untuk mendapat Wang tunai segera dengan mudah dan segera.

- INSTALLMENT MUDAH DAN MUDAH -